INNEC staat voor Innovatie in Natuur en Ecologie en werd opgericht in juni 2016 op initiatief van de Groep Pro Natura.

Binnen de Groep Pro Natura (met o.m. een Sociale Werkplaats en Lokale Diensteneconomie actief binnen de ruime groensector) leefden al lang heel wat creatieve en innovatieve ideeën waarbij men kansen zag om deze te realiseren binnen het klassieke economische circuit en waarnaar in een latere fase doelgroepwerknemers mogelijks kon doorstromen. De lijst van creatieve en haalbare ideeën was lang en het ene idee leek ons al sneller realiseerbaar dan het andere.

Als coöperatieve vennootschap heeft Innec een belangrijke opdracht om deze en nieuwe innovatieve ideeën verder te ontwikkelen, te onderzoeken en indien economisch haalbaar, ze ook te realiseren.

In een eerste periode (2016-2018) wordt gewerkt aan het onderzoek en de ontwikkeling van onderstaande projectideeën:

Natuurbegraafplaatsen

Samenaankoop producten en gereedschappen voor de sociale economie

Geveltuinen

Natuurlijke speelplaatsen

Dementietuinen

Integrated Constructed Wetlands (ICW’s)

Grassification

Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en andere toepassingen een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden. Over een periode van drie jaar zullen 23 partners (inclusief observer partners) uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen via een multidimensionale aanpak om op die manier maximaal bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Op die manier hopen we een nieuwe, grondgebonden circulaire economie te stimuleren op basis van bermgras.

Ook INNEC cvba levert een belangrijke bijdrage in dit project en is leadpartner voor het werkpakket 2: ‘verwerken en verzamelen van grondstoffen’.

Duur: 01/03/2018 tot 28/02/2021

Budget: €4,4 miljoen, waarvan €2,5 miljoen Europese steun

Partners

Contact

INNEC cvba – Projectmanager Nathalie Devriendt - nathalie.devriendt@innec.be

CASE: een eerste succes!

De aankoopcentrale voor de sociale economie is een feit! In de periode juni –december 2016 heeft Innec de haalbaarheid bestudeerd van de opstart van een aankoop- en opdrachtencentrale voor de sociale economie. In het kader van dit onderzoek werd aandacht besteed aan marktverkenning, wetgeving, financiële haalbaarheid, offerteaanvragen, afsluiten van raamovereenkomsten of dealerovereenkomsten, 1e fase in de ontwikkeling van website en webshop, schrijven van ontwerpstatuten, zoeken van partners of mede-stichtende vennoten, schrijven van een business plan,…

INNEC had aan dit project de werknaam ‘CASE’ gegeven, wat staat voor Centrale Aankoop voor de Sociale Economie. In de overtuiging dat een aparte CVBA voor dit Case-project, met een aantal strategische partners, meer aangewezen is, ging INNEC in september 2016 alvast van start met de oriëntering en voorbereiding van CASE cvba. Dit heeft het voordeel dat de bedoeling en de mogelijkheden duidelijker zijn voor de partners/aandeelhouders die mee hun schouders willen zetten onder de realisatie van CASE.

Meer informatie over de werking en het aanbod van CASE cvba vindt je op hun website www.case.vlaanderen